ILoveTrue, myśli

5 tekstów (myśli) – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Poczu­cie bez­radności jest niemym błaga­niem o nap­ra­wienie połama­nej duszy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 kwietnia 2013, 21:06

Nadzieja często roz­prys­ku­je się na mi­liony kryształowych łez. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2013, 00:28

Sens od­wa­gi nie znaj­du­je się w nie ba­niu się.Tkwi on raczej w prze­ciw­sta­wianiu się włas­nym lękom oraz słabościom. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 października 2011, 21:48

Cza­sami cier­pienie może być tak wiel­kie, że dop­ro­wadzi aż do obłąkania. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2011, 23:40

Gwiaz­da dająca nadzieje na spełnienie życze­nia spa­da bar­dzo szyb­ko w ciemną ot­chłań nocy 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2011, 00:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność