ILoveTrue, aforyzmy

4 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Na­wet za­tykając uszy i zasłaniając oczy słyszy się, i widzi prze­moc... To żad­na wymówka na obojętność. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 lipca 2013, 12:57

Po­ciągając za sznur­ki in­nych sa­mi sta­jemy się ma­rionet­ka­mi. Zapląta­ni własną pajęczą siecią. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 maja 2013, 23:14

Mówiąc, że chcesz um­rzeć nie chcesz po pros­tu żyć tak jak obecnie. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 22 grudnia 2012, 02:25

Le­nis­two często nie jest wy­nikiem sa­mej próżności a bra­kiem mo­tywac­ji,po­wodu do działania.Coś co nie spra­wi w żaden sposób przy­jem­ności przychodzi z naj­większym trudem. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 22 maja 2011, 11:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność