ILoveTrue, teksty z października 2011 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Sens od­wa­gi nie znaj­du­je się w nie ba­niu się.Tkwi on raczej w prze­ciw­sta­wianiu się włas­nym lękom oraz słabościom. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 października 2011, 21:48

Cza­sami cier­pienie może być tak wiel­kie, że dop­ro­wadzi aż do obłąkania. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2011, 23:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność