ILoveTrue, teksty z maja 2011 roku

4 teksty z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Le­nis­two często nie jest wy­nikiem sa­mej próżności a bra­kiem mo­tywac­ji,po­wodu do działania.Coś co nie spra­wi w żaden sposób przy­jem­ności przychodzi z naj­większym trudem. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 22 maja 2011, 11:58

Ponad wszystko

Od­dal się z fa­lami by zos­tać zatopionym.
Zos­tań na brze­gu by zos­tać podtopionym.
Unieś się w po­wiet­rzu by być wol­nym i ocalonym. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 maja 2011, 06:52

Protect me please

Please sing for me to fall asleep,
whis­per sweet wor­ds and ta­ke me to my dreams.
Sing and ma­ke me smi­le at lo­nely night.
Ma­ke the nightma­res co­me down and ne­ver co­me back.
Be­cause this is [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 maja 2011, 20:29

Gwiaz­da dająca nadzieje na spełnienie życze­nia spa­da bar­dzo szyb­ko w ciemną ot­chłań nocy 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2011, 00:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność