ILoveTrue, teksty z kwietnia 2013 roku

2 teksty z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Poczu­cie bez­radności jest niemym błaga­niem o nap­ra­wienie połama­nej duszy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 kwietnia 2013, 21:06

Nadzieja często roz­prys­ku­je się na mi­liony kryształowych łez. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2013, 00:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność